ZÁRVA

Általános Szerződési Feltételek

Stones Étterem és Pizzéria

Általános szerződési feltételek - ÁSzF

Általános tájékoztatás, feltételek a házhozszállított étel / ital rendelése esetén

A Békés Pizza Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 71-73., Adószám: 22693781-2-04) által működtetett Stones Étterem és Pizzéria keretein belül üzemeltetett
https://stonespizza.hu weboldal és azon beüli ételrendelő webáruház, – a továbbiakban: https://stonespizza.hu a társaság interneten elérhető étel és itallapja.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollévők közötti szerződés jön létre, a Békés Pizza Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között.
A vásárlási szerződés a Békés Pizza Kft.-vel írásban megkötött szerződésnek minősül.
A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.


Felek

A szerződés a Békés Pizza Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 71-73., Adószám: 22693781-2-04), estében mint Eladó, és a Megrendelő, esetében mint Vevő között jön létre.

A Békés Pizza Kft. felelősséget kizárólag a https://stonespizza.hu weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a https://stonespizza.hu weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg étel rendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Békés Pizza Kft. ezeknek megfelelően teljesíti az étel / ital rendelést és állítja ki a számlát.
A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli.
Békés Pizza Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult figyelmen kívül hagyni.


A https://stonespizza.hu webáruházban, az étel / ital felsorolásban és az ételek / italok adatlapján feltüntetett árak az adott étel / ital végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is.
A házhozszállítás szolgáltatásának étel / ital rendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága a Békés Pizza Kft. telephelyétől és konyhájától kiszámítva adja meg.
A szállítási díj a rendelés leadással egyidejűleg kerül kiszámításra.
A mindenkori szállítási feltételek és díjak a https://stonespizza.hu/informaciok menüpontjában található.
A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.
Amennyiben a Megrendelő étel / ital rendelést ad le egy ételre / italra, úgy a Békés Pizza Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott ételt / italt az étel / ital rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek.
Ezt az árat az étel / ital rendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


A https://stonespizza.hu webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház https://stonespizza.hu/informaciok menüpontjában olvashatók.
Békés Pizza Kft. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.


Vásárló tudomásul veszi, hogy az étel / ital rendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van.


Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Békés Pizza Kft. részére.

Ha a Megrendelő a szerződés szerint szállított Ételt/ Italt bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles a Békés Pizza Kft. ezzel kapcsolatban felmerült kárát (az elkészített étel(ek) árát, a kiszállítás költségét, stb.) megtéríteni.


A szerződés hatálya

Jelen szerződés az étel / ital rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és az étel / ital rendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A https://stonespizza.hu webáruházban leadott étel / ital rendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.
Az étel / ital rendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk az étel / ital rendelés leadását követően haladéktalanul igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben az étel / ital rendelést 2 órán belül a https://stonespizza.hu nem igazolja vissza, úgy a vásárló az étel / ital rendelési kötöttsége alól mentesül.

Az elállás / lemondás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) nek megfelelően romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így az elállás joga nem értelmezhető.

A Panaszkezelés módja összhangban a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól-nak megfelelően.

- Fogyasztói kifogások megtételének helye:
Emailben az stones «kukac» stonespizza.hu email címen.

A vásárló kifogását emailben teheti meg.
A kifogásról jegyzőkönyvet készítünk, amelyet emailben visszaküldünk.
Amennyiben a vásárló igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelmi Hatóság
Az eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszám: 06-66-546-150, 06-66-546- 151
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu